|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Affiliation

 • Circular regarding New College Proposals 2023-24   New

 • Circular Dt.09.01.2023 regarding Extension of Affiliation 2023-24   New

 • Circular regarding Extension of Affiliation 2023-24  

 • Circular regarding Closure of Affiliated College  

 • Circular for Fast Track Division  

 • Fast Track Division GR  

 • Circular regarding Extension of Affiliation Proposals 2022-23  

 • Corrigendum regarding New College Proposals 2022-23  

 • Circular regarding New College Proposals 2022-23  

 • Circular for Workshop on Automation of Affiliation Section  

 • Circular & Application form regarding the opening of Ph.D Centre  

 • Circular of Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation form for the Academic Year 2022-23  

 • Circular for Closure of College or Programme  

 • Corrigendum for Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty/Additional Division for Academic Year 2021-22  

 • New College Advertisement & Application form for the Academic Year 2021-22  

 • एस. एन. डी. टी कॉलेज ऑफ होम सायन्स महर्षी कर्वे रोड पुणे या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयास शासन आदेशातील अटी व शर्तीना अनुसुरून पदवी / पदव्युत्तर स्तरावर न्युट्रीशन अॅन्ड फूड प्रोसेसींग या नविन अभ्यासक्रमास अतिरिक्त तुकडीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून कायम विना अनुदानित तत्वावर सुरु करण्याबाबत परिपत्रक  

 • Circular of Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation for the Academic Year 2021-22  

 • Circular for Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty and Additional Division for Academic year 2021-22  

 • एस. एन. डी. टी कॉलेज ऑफ होम सायन्स महर्षी कर्वे रोड पुणे या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयास शासन आदेशातील अटी व शर्तीना अनुसुरून पदवुत्तर स्तरावर एम.एस्सी क्लिनिकल न्युर्टिशन आणि डायटेटिक्स या नविन अतिरिक्त तुकडीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून कायम विना अनुदानित तत्वावर सुरु करण्याबाबत परिपत्रक  

 • Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation Form for the Academic Year 2020-21  

 • Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty and Additional Division for Academic year 2020-21  

 • Extension for Affiliation of New College for Academic year 2020-21  

 • New College Advertisement & Application form 2020-21  

 • Fast-Track Division Circular & Form 2019-20  

 • Fast - Track Division GR  

 • Extension Of Affiliation For New Subject Faculty And Additional Division 2019 20  

 • Extension of Affiliation/Continuation of Affiliation/Permanent Affiliation Form for the academic Year 2019-20  

 • Re-Advertisement of New College for the Academic Year 2018-19  

 • List of Faculties Under New Maharashtra Public University Act, 2016  

 • GR for New College Proposal  

 • Extension of Affiliation for New Subject Faclty and Addisonal Division 2018-19  

 • Extension of Affiliation/Continuation of Affiliation/Permanent Affiliation Form for the academic Year 2018-19  

 • Circular for NAAC Accreditation Re-Accreditation 2017  

 • New College Proposal 2015-16 (UGC) Guidelines  

 • Permanent Affiliation Guidelines  

 • Final Affiliation fee structure  

 • Net Set Information