|    Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |  

Affiliation

 1. Circular regarding Extension of date for submitting Career Advancement Scheme (CAS) Proposal of Teachers   New

 2. Circular regarding Exemption from NET   New

 3. Circular regarding Closure of college & Institution   New

 4. Circular regarding Advertisement approval for the Teaching post   New

 5. Circular regarding Natural Growth Fee not paid by colleges for Academic year 2023-24   New

  • Natural Growth Pending fee college list for Academic year 2023-24   New

 6. Circular regarding updating information on Academic Audit Portal   New

 7. Circular regarding New College Proposals 2023-24  

 8. Circular Dt.09.01.2023 regarding Extension of Affiliation 2023-24  

 9. Circular regarding Extension of Affiliation 2023-24  

 10. Circular regarding Closure of Affiliated College  

 11. Circular for Fast Track Division  

 12. Fast Track Division GR  

 13. Circular for Maharshi Karve Utkrushtha shikshak Puraskar 2021-22  

 14. Circular for Maharshi Karve Utkrushtha Mahavidyalay Puraskar 2021-22  

 15. Circular regarding Extension of Affiliation Proposals 2022-23  

 16. Corrigendum regarding New College Proposals 2022-23  

 17. Circular regarding New College Proposals 2022-23  

 18. Circular for Workshop on Automation of Affiliation Section  

 19. Circular & Application form regarding the opening of Ph.D Centre  

 20. Circular of Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation form for the Academic Year 2022-23  

 21. Circular for Closure of College or Programme  

 22. Corrigendum for Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty/Additional Division for Academic Year 2021-22  

 23. New College Advertisement & Application form for the Academic Year 2021-22  

 24. एस. एन. डी. टी कॉलेज ऑफ होम सायन्स महर्षी कर्वे रोड पुणे या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयास शासन आदेशातील अटी व शर्तीना अनुसुरून पदवी / पदव्युत्तर स्तरावर न्युट्रीशन अॅन्ड फूड प्रोसेसींग या नविन अभ्यासक्रमास अतिरिक्त तुकडीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून कायम विना अनुदानित तत्वावर सुरु करण्याबाबत परिपत्रक  

 25. Circular of Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation for the Academic Year 2021-22  

 26. Circular for Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty and Additional Division for Academic year 2021-22  

 27. एस. एन. डी. टी कॉलेज ऑफ होम सायन्स महर्षी कर्वे रोड पुणे या अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयास शासन आदेशातील अटी व शर्तीना अनुसुरून पदवुत्तर स्तरावर एम.एस्सी क्लिनिकल न्युर्टिशन आणि डायटेटिक्स या नविन अतिरिक्त तुकडीस शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून कायम विना अनुदानित तत्वावर सुरु करण्याबाबत परिपत्रक  

 28. Continuation of Affiliation & Permanent Affiliation Form for the Academic Year 2020-21  

 29. Extension of Affiliation for New Subject/New Faculty and Additional Division for Academic year 2020-21  

 30. Extension for Affiliation of New College for Academic year 2020-21  

 31. New College Advertisement & Application form 2020-21  

 32. Fast-Track Division Circular & Form 2019-20  

 33. Fast - Track Division GR  

 34. Extension Of Affiliation For New Subject Faculty And Additional Division 2019 20  

 35. Extension of Affiliation/Continuation of Affiliation/Permanent Affiliation Form for the academic Year 2019-20  

 36. Re-Advertisement of New College for the Academic Year 2018-19  

 37. List of Faculties Under New Maharashtra Public University Act, 2016  

 38. GR for New College Proposal  

 39. Extension of Affiliation for New Subject Faclty and Addisonal Division 2018-19  

 40. Extension of Affiliation/Continuation of Affiliation/Permanent Affiliation Form for the academic Year 2018-19  

 41. Circular for NAAC Accreditation Re-Accreditation 2017  

 42. New College Proposal 2015-16 (UGC) Guidelines  

 43. Permanent Affiliation Guidelines  

 44. Final Affiliation fee structure  

 45. Net Set Information