|  Screen Reader Access  |   A+ A A- |       |    NEP 2020

Special Cell

  1. केंद्रशासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०२३-२४ च्या अंमलबजावणीबाबत परिपत्रक  

  2. १०० टक्के केंद्रपुरस्कृत महाविद्यालय व विद्यापीठामधील विद्यार्थ्यांसाठी सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्तीची नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फत सन २०२३-२४ साठी अंमलबजावणी करणे बाबत परिपत्रक  

  3. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती प्रलंबित असली तरीही विद्यार्थ्यांची कोणतीही कागदपत्रे अडवून न ठेवण्याबाबत परिपत्रक